Centrum voor Spirituele Ontwikkeling
Sitemap
menselijke chackras
De 7 hoofdenergiecentra van het menselijk lichaam. Als ze in evenwicht zijn wordt de weerstand verhoogd en ervaren wij geluk.

Denken
Zoals jij denkt zo ziet jouw wereld eruit!!!

Onvoorwaardelijke Liefde
Liefde is de trillingsenergie van het Universum.

Jouw Tijd, Jouw Pad, Jouw Keuze
en
Het Liefdeslicht

Onze visie is dat er twee hoofdkrachten werkzaam zijn in ons leven: de Liefde en de Angst. Eigenschappen van Liefde zijn onder andere: Dankbaarheid, Vergeving, Vrede, Vertrouwen en éénheid. Eigenschappen van Angst zijn onder andere: Haat, Ruzie, Strijd, Ego Denken, en Dualiteit.

Deze twee krachten bepalen hoe wij denken en ons denken (Ego) creëert uiteindelijk onze werkelijkheid en hoe wij de wereld "inkleuren", positief dan wel negatief. Dus onze wereld en onze ervaringen daarin zijn uitsluitend afhankelijk van ons eigen denken, een ander kan daar niets aan veranderen.

We komen allemaal op deze aarde met een overvloed aan liefde. Als kind hebben we dan ook nergens angst voor en zijn vol verwondering over alles. Soms door onze opvoeding, meestal door onze scholing, maar altijd door onze, op de materie en groei gerichte maatschappij, wordt de Liefde steeds verder verdrongen en krijgt de Angst de kans om te groeien.

Dit kan het stadium worden waarin ons Ego en ons denken overmatig sterk wordt. Dan komen ook de negatieve- en verspilde gedachten, die de Angst alleen nog maar groter maken. We kennen allemaal de gedachte wel: "pas op want in het verleden ging dit ook altijd mis". Hierdoor stop je jouw energie in negatieve gedachten en creëer je ook negativiteit om je heen. Je trekt dan de trillingen van gelijk niveau aan.

Ook het "wat als" denken, een veel voorkomende verspilde gedachte, kost erg veel onnodige energie. Deze tasten onze liefdeskracht steeds meer aan, totdat we niet beter meer weten. Beter zouden we onze gedachten richten op al het goede wat we meegemaken hebben en op de positieve energie die hieruit voortvloeit: "ik kan het","ik doe het goed", "ik mag er zijn", "ik ben waardevol", etc, zijn dan de gedachten die jouw geest overspoelen en je een creator maken van jouw eigen geluk. Je bent niet meer afhankelijk van anderen en van de wereld: jij creërt jouw eigen leven en jouw eigen wereld.

Dit is een strijd die wij allen, in meer of mindere mate meemaken. Je zult begrijpen dat wij de Liefde als enige ondernemende-, scheppende-, levengevende-, genezende kracht in ons leven zien.

Deze kracht is groter dan iedere kracht die ooit door mensenhanden geschapen is. Het is het geheim van het Universum dat jij leert kennen en waarmee jij je verbindt.
Dit LiefdesLicht is eeuwige onoverwinnelijke kracht en kan nooit vernietigd of weggenomen worden. Je wordt "genese": je wordt "her" geboren. Je leeft en geeft in en vanuit overvloed

Wij gaan er van uit dat ieder mens zijn eigen Pad gaat binnen zijn eigen Tijd, naar eigen keuze en inzicht. Daarnaast gaan wij er van uit dat ieder mens zichzelf kan genezen met de kracht die in iedereen aanwezig is. Liefde& de onvoorwaardelijke scheppende Liefde.

Ben je op een punt aangeland binnen jouw pad, dat dit mogelijk ook voor jou van toepassing is, dan willen wij jou graag ont-"moeten".

Wij ondersteunen, adviseren, coachen en helpen je graag bij dit proces dat wij "LiefdesLicht" hebben genoemd. Als je samen met ons, de "Liefde" in je hart hebt gevonden dan kan het "Licht" al je lichamelijke en geestelijke ongemakken voorkomen en zelfs geheel doen verdwijnen. Het contact met jouw hogere Zelf wordt hersteld en een leven van geluk en genot ligt ook voor jou in het verschiet: "De Hemel op aarde". Wij doen dit op ideële grondslag zodat eenieder het kan en mag ontvangen. Wij geven het "LiefdesLicht" door zoals jij dat ook zelf zou kunnen gaan doen als je dat zou willen.

Dit doen wij o.a. op basis van Munay-ki en de Maya tradities.

Homo Sapiëns

naar

Homo Luminus

"Vol"-ledige verlichting, verlost van iedere dualiteit in "vol"-ledige eenheid, vrede en liefde.

Terug
Hunab Ku
Hunab Ku, de gever van maat en beweging, voor de mayas en de incas is het een symbool van de Schepper.
inca kruis
Het Inca Kruis, de regenboog, staat symbool.....
hunab ku
Eenheid en harmonie komt op onze Aarde.Web Design
* Online