Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting

HYPNOSE EN HYPNOTHERAPIE"Onze Hersenen komen vaak dagelijks onder hoge druk te staan. Dat beïnvloed extern ons gedrag en Intern onze Synapsen, die de signalen juist gaan versterken of onderdrukken"

Wat is Hypnose?

Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord "hypnos", dat slaap betekent. Hypnose is echter geen slaap, want tijdens de hypnose sessie blijft men geheel bewust en alert. Het is een toestand van diepe ontspanning en concentratie, die eerder raakvlakken heeft met yoga en meditatie. Men krijgt een extra controle over zichzelf aangereikt, in plaats van de controle te verliezen. Ieder gewenst moment kan men dan ook zelf uit de hypnose komen en terug keren naar het normale bewustzijn.
Een hypnotiseur kan niemand onvrijwillig hypnotiseren. Hypnose kan alleen ontstaan vanuit een vrijwillige samenwerking. Het is daarom in zekere zin ook altijd een vorm van Zelfhypnose. Iedereen die dat wil kan een bepaald niveau van trance bereiken.

Waarom Hypnose?

Wij allemaal komen wel eens problemen tegen waar wij geen oplossingen voor hebben, op dat moment. Dat kan in onze jongste jaren als baby of kind zijn ontstaan, omdat wij op dat soort momenten de "wereld" nog niet zo begrepen en er dus ook geen oplossingen voor hadden. Maar ook op latere leeftijd kunnen er zich problemen voor doen die wij niet aankunnen (stress, overlijden, verdriet, scheiding, etc.). Dan kunnen wij beslissen om het probleem niet op te lossen en het te verdringen. Dat is altijd op dat moment de beste strategie, want wij kunnen het dan op dat moment "niet aan".
Dat verdringen gebeurt door een verschuiving van het bewuste (de pijn en gemis en verdriet) naar het on(der)bewuste waar het als zodanig wordt opgeslagen.
Echter deze verdrongen problemen kunnen ieder moment ons "gewone" gedrag enrstig beïnvloeden en ons dan juist voor dat moment de "foute" dingen te laten doen.
Dan is het tijd om hypnose in te schakelen om nu eindelijk dat oude, dat ons al vaak vele jaren negatief heeft beïnvloed, los te gaan laten met behulp van een hypnotherapie. Het is natuurlijk ook mogelijk om hypnose al in een vroeger stadium in te schakelen.

Wat is hypnotherapie?

Het toepassen van hypnose als methode in een therapie wordt hypnotherapie genoemd. Hypnose is geen op zichzelf staande psychotherapie: hypnose kan in principe bij elke vorm van therapie als hulpmiddel worden gebruikt.
Een hypnotherapie sessie begint met het tot stand brengen van hypnose, onder leiding van de therapeut. Vaak gebeurt dit door het richten van de aandacht, bijvoorbeeld door geconcentreerd ergens naar te kijken, of een lichaamsbeweging te maken. Tevens wordt er een hoge mate van ontspanning tot stand gebracht en worden er beelden opgegroepen, bijvoorbeeld van een rustgevende tuin of een weide landschap.
Als de trance bereikt is, voelt de cliënt zich rustig en tevreden. De therapeut vraagt de cliënt die gevoelens vast te houden, ook als de aandacht gericht wordt op de klachten van de cliënt. Vervolgens ontvangt de cliënt enkele suggesties van de therapeut. Deze suggesties hebben als doel het probleem van de cliënt op te lossen. Een voorbeeld van zo'n therapeutische suggestie is het in de rust van de hypnose onderzoeken hoe een pijnlijke situatie anders beleeft zou kunnen worden.
In feite wordt het (on)derbewuste gevraagd of het, om met de kennis van nu, een betere oplossingen heeft. Dit kan dan bewust maar ook on(der)bewust opgelost worden.

Hypnose en Trance

Trance komt van het Latijnse woord voor overgang. Oorspronkelijk verwees het woord naar de overgangstoestand tussen leven en de dood. Trance is echter een bepaalde bewustzijnstoestand die spontaan kan ontstaan, zoals tijdens dagdromen of tijdens het helemaal opgaan in een interessant idee of bezigheid. Bijvoorbeeld, jij bent onderweg in het verkeer en plotseling bemerk je: "Hé, ik ben er al?".
Het betreft dus eigenlijk een natuurlijk verschijnsel dat wij allemaal wel eens meemaken, maar vaak niet bewust herkennen.

Duur van hypnotherapie

De duur van hypnotherapie is afhankelijk van de therapie waarbinnen hypnose wordt toegepast. Ook is de duur van hypnotherapie afhankelijk van de klacht van de cliënt. Afhankelijk van de klacht en de therapie kunnen een tot enkele sessies al voldoende zijn. In sommige gevallen kan hypnotherapie enkele maanden tot zelfs enkele jaren duren.
Een sessie duurt gemiddeld een tot twee uur.

Bij welke klachten kan hypnotherapie ingezet worden

De therapie kan eigenlijk altijd ingezet worden voor zaken die door het bewustzijn niet goed afgehandeld kunnen worden en dan tot problemen leiden. Dan doet de hypnotherapeut een beroep op het on(der)bewuste.
Want al onze lichaams functies en bijbehorende organen en systemen functioneren uitsluitend om ons gezond te houden. Dus ook het on(der)bewuste zal alles in het werk stellen om de problemen op te lossen.
Het kan worden ingezet bij gedragstherapie, cognitieve therapie en cliënt gerichte therapie. Bij de cliëntgerichte therapieën kunnen wij o.a. denken aan:

 • Op de geest gerichte therapieën
  • Stress
  • Burn out
  • Alle (faal)Angsten en fobieën
  • Depressie
  • Verslavingen (roken, drinken, drugs, computer)
  • Gedrag (minderwaardigheid, agressie)
  • Slaapproblemen
 • Op het Lichaam gerichte therapieën
  • Chronische pijn
  • Eetproblemen
  • Overgewicht, afvallen
 • Op de Relatie gerichte therapieën
  • "slecht" lopend huwelijk of samenleven
  • Echtscheiding
  • Eenzaamheid

Kosten:

In ons Centrum willen wij een ieder de kans geven om de veranderingen die men voor zichZelf wil ook mogelijk te maken. Daarom hanteren wij een "sociaal" tarief, waar in overleg en gerichte prijs voor een ieder kan worden af gesproken. Zodat er voor iedereen hulp en een oplossing mogelijk is. Zie tevens de basistarieven op onze site

hersenen
Menselijke hersenen zijn vormbaar, en veranderbaar
onderbewuste en bewuste
Onze hersenen voeren opdrachten uit en 95% zijn onbewust
neuronen netwerken
Onze hersenen zijn erg flexibel (neuoplasticiteit). wij maken vortdurend nieuwe neuronen netwerken aan en programmeren zo ons gedrag
 trance een bijzonder staat van bewustzijn
Hypnose is een bijzonder staat van bewustzijn, waardoor communicatie met het on(der)bewuste plaats kan vinden. Daarmee kunnen nieuwe suggesties geplaatst worden in het on(der)bewuste.
Web Design
* Online