Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
Ziel
Jouw hogere Zelf, jouw aura, de chakra's en de meridianen in eenheid met de Ziel en "Al Wat Is":: jij bent "Al" - "Een".


De Ziel Type Test: Welk type Ziel ben ik?

Zoeker of Vinder?

De Ziel leeft in de Ziels dimensie, een dimensie van licht en vibratie die in contact staat met de éénheid, onze Oerbron, de Oerziel (God).
De Ziel wordt doordrenkt met Oerbewustzijn. Zij is de verbinding tussen het Oerbewustzijn en onze persoonlijkheid. Onze Ziel is meer dan een combinatie van het mentale, emotionele en fysieke lichaam. Zij is de intelligentie die richting geeft aan het creëren van onze lichamen. Zij bevat onze essentie tussen de verschillende levens.
Als de Ziel besluit om terug te gaan om weer in de (fysieke) ervaring te gaan is het doel te leren de Liefde, de balans en de é3nheid te herstellen tussen het geestelijke en het lichamelijke: De "Hemel op aarde" beleven om uiteindelijk over te gaan naar die hogere sferen.
Ons niveau van ontwikkeling wordt bepaald door het niveau van meesterschap dat de Ziel op aarde heeft verworven. Wij gaan steeds meer de doelen van de Ziel uitvoeren, in plaats van de verlangens van onze persoonlijkheid (ego) te volgen.

In de eerste Ziel Test bepalen wij welk type Ziel jij bent.
Onze Aura is opgebouwd uit vier energetische omhulsels. Daar bevindt zich ook ons Zielbewustzijn (alle ervaringen en inzichten die de Ziel heeft opgedaan in de diverse levens). Het zwakste omhulsel krijgt de meeste aandacht (ervaring/leerproces tijdens het huidige leven). De omhulsels zijn:

* Het spirituele of causale omhulsel: De "denk" energie
* Het mentale omhulsel: De "doe" energie
* Het emotionele of astrale omhulsel: De "voel" energie
* Het etherische omhulsel : Fysiek lichaam en levenskracht

De etherische energie heeft een soort brugfunctie tussen aan de ene kant de emotionele, mentale, spirituele energie en aan de andere kant het fysieke lichaam.
Aan een van deze energiestromen besteed de Ziel NU de meeste aandacht. Kiest de Ziel voor de vaardigheden bescherming en Liefde of kiest zij voor inzicht en wijsheid.
Deze energieën uiten zich in twee typen: De Zoeker of de Vinder. Die ieder hun eigen doel nastreven en daarmee de Intentie van de Ziel in dit leven bepalen.

Wij raden jou ook aan om altijd eerst onze (gratis) Persoonlijkheidstest te doen. Verder kunnen er, in overleg, nog andere Testen worden gedaan op basis waarvan wij indien gewenst een Ontwikkelplan, samen met jou, kunnen maken.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk............Jouw Genot.........


Ziel en Engel
Onze begeleiders zijn er altijd voor ons (als wij er voor open staan).

Ziel Hartchakra
Wij "zijn" het Universum, zo Micro zo Macro.

Ziel Engel
De Godin, de Engel: de Vrouw, de Moeder.


Web Design
* Online