Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
Ziel verlichting
De passionele Ziel: een hart vol vuur en vlam.

<

De Ziel Sfeer Test: In welke Sfeer is mijn ziel?

De Ziel leeft in de Ziels dimensie, een dimensie van licht en vibratie die in contact staat met de éénheid, onze Oerbron, de Oerziel (God).
De Ziel wordt doordrenkt met Oerbewustzijn. Zij is de verbinding tussen het Oerbewustzijn en onze persoonlijkheid. Onze Ziel is meer dan een combinatie van het mentale, emotionele en fysieke lichaam. Zij is de intelligentie die richting geeft aan het creëren van onze lichamen. Zij bevat onze essentie tussen de verschillende levens.
Als de Ziel besluit om terug te gaan om weer in de (fysieke) ervaring te gaan is het doel te leren de Liefde, de balans en de éénheid te herstellen tussen het geestelijke en het lichamelijke: De "Hemel op aarde" beleven om uiteindelijk over te gaan naar die hogere sferen.
Ons niveau van ontwikkeling wordt bepaald door het niveau van meesterschap dat de Ziel op aarde heeft verworven. Wij gaan steeds meer de doelen van de Ziel uitvoeren, in plaats van de verlangens van onze persoonlijkheid (ego) te volgen.

Deze ontwikkeling wordt aangegeven in een zevental sferen. Daarvan zijn er drie die op deze aarde doorleefd worden. Binnen deze drie sferen doorlopen wij steeds zeven trappen.
De sferen lopen globaal van overleven, naar omgaan met, om uiteindelijk te overstijgen. De trappen eindigen met opgeven, loslaten en onvoorwaardelijkheid (Ware Liefde).
Deze test geeft jouw ontwikkelingsniveau weer en geeft jou de mogelijkheden om, mede in relatie tot anderen (zij kunnen in een andere sfeer zijn), jouw levensopdracht die jij hebt gekozen voor dat jij hier op aarde terug kwam succesvol in te vullen.

Wij raden jou ook altijd aan om eerst onze (gratis) Persoonlijkheidstest te doen. Verder kunnen er, in overleg, nog andere Testen worden gedaan op basis waarvan wij indien gewenst een Ontwikkelplan, samen met jou, kunnen maken.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk............Jouw Genot.........


zielsontwikkeling
Zeven sferen met elke zeven trappen
"A stairway to Heaven"
met 1360 treden (incarnaties).
Ziel Engel
De ziel maakt contact met jou via jouw Hart.

Web Design
* Online