Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
harmonie
Alles is goed zoals het is. Harmonie in het Universum uit zich in Heilige Geometrie.
spiritueel voeden
Spirituele Voeding tilt jou naar hogere dimensies.

Spirituele Voeding

Adem

Adem is leven, is bewust – zijn.
Toch vreemd dan dat zoveel mensen zo weinig aandacht besteden aan de manier waarop wij ademen. Aan de ene kant begrijpelijk omdat onze ademhaling geregeld wordt door ons autonome zenuwstelsel en dan hoef je er dus niet op te letten; het gebeurd automatisch.
Echter de huidige, jachtige, moderne tijd neemt stress (angst en ego) hand over hand toe en juist deze stress ontregelt onze ademhaling.

Wist je dat het vitaliteit niveau en ja zelfs de duur van jouw leven in jaren wordt bepaald door het aantal keren dat je ademhaalt? Zo zeggen eeuwenoude teksten uit de Swara dat de levensduur van de mens niet wordt uitgedrukt in jaren maar in het aantal ademhalingen.
Bij een snelheid van 15 ademhalingen per minuut telt een mensenleven 946.080.000 ademhalingen. Als je de ademhaling kunt vertragen dan groeit daarmee ook de levensduur.
Door een verkeerde ademhaling kunnen heel veel ziekten ontstaan of gestimuleerd worden. Omgekeerd zouden door een rustigere en diepere ademhaling bepaalde ziektes überhaupt niet bestaan.

Voeding

Al onze lichamen, fysiek, etherisch, emotioneel, mentaal en causaal, ontwikkelen zich afhankelijk van de voeding die zij ontvangen.

Voor ons fysieke en etherische lichaam is dat het voedsel dat wij eten en de lucht die wij ademen. Vooral biologische geteeld fruit en groenten, die nog de vitale energetische en etherische waarden hebben, is heel belangrijke voeding. Alle vormen van massage en energie overdracht kunnen de fysieke gezondheid bevorderen en zo een poort vormen naar de hogere lichamen en bewustwording.

De voeding voor ons emotionele lichaam zijn de emoties waarmee wij ons omringen, o.a. enthousiasme, goedheid, altruïsme en liefde zijn hele goede voeding. Onze emotionele gezondheid kan erg lijden onder een overvloed aan negatieve emoties. Het gaat er dus om hoe wij onze emoties vertalen naar positief denken en handelen.

Het voedsel voor ons mentale lichaam bestaat uit gedachten en overtuigingen waardoor wij ons laten inspireren en beïnvloeden. Deze voeding krijgen wij hoofdzakelijk door onze opvoeding, scholing en opleidingen. Meditatie brengt kalmte en harmonie in ons denken. Het maakt onze geest leeg waardoor wij verouderde en starre denkbeelden kunnen loslaten. Elke inspanning die wij plegen voor de ontwikkeling van ons denken is tevens een inspanning die ten goede komt aan ons Zielsbewustzijn.

De voeding voor ons causale lichaam, onze ziel, bestaat uit alles wat wij hebben geleerd van onze ervaringen: Onze levenswijsheid.
Werkelijke levenservaring verzamelen wij als wij de lessen leren die verborgen zitten in al onze levenssituaties en als wij daardoor er in slagen om nieuwe mogelijkheden in ons Zielsbewustzijn te ontwikkelen.

Zielsbewustzijn heeft betrekking op een liefdevolle verbondenheid met anderen, gecombineerd met inzicht. Dat is "wijsheid". Voorwaarde voor het ontwikkelen van deze wijsheid is de voeding met onze hogere emoties en ons hogere denkvermogen.
Meditatie kan ons in contact brengen met onze Ziel en onze Gidsen in dit leven. Wij kunnen zo ook inzicht verkrijgen in onze levensopdracht in dit leven hier op deze aarde en daardoor onze lessen gemakkelijker leren in onze alledaagse werkelijkheid.
Zie hiervoor onze Internet Workshop Ken Je Zelf

Een vitaal en gezond dieet

Onze subtielere lichamen hebben dus ook behoefte aan een gezond en vitaal dieet. Ons emotionele en mentale lichaam voeden zich met alles wat we bewust of onbewust vanuit onze omgeving in ons opnemen. Het is dan ook belangrijk dat we een stimulerende omgeving kiezen: een opgeruimd huis, regelmatig contact met de natuur, mooie muziek, positieve films, een liefdevolle houding ten aanzien van de mensen en dieren die ons omringen.
Voor de ontwikkeling van ons mentale lichaam is het van belang dat wij ons denken uitdagen en stimuleren. We moeten geen dogma's volgen maar onze eigen waarheid proberen te vinden en de moed hebben om deze tijdig weer te vervangen door nieuwe inzichten. Daarom laat jouw oude overtuigingen los, oordeel niet en heb mededogen en Liefde met jouwzelf. Werk altijd vanuit die energie van: Liefde, genade, mededogen, dankbaarheid en vertrouwen.
Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor wat hij eet en drinkt en dat geldt ook voor ons emotionele en mentale voedsel. Wij kunnen pas gaan leven vanuit onze ziel, als al onze vitale lichamen tot rijping komen.

Wij raden jou ook aan om eerst onze (gratis) Persoonlijkheidstest te doen. Verder kunnen er, in overleg, nog andere testen worden gedaan op basis waarvan wij indien gewenst een Ontwikkelplan, samen met jou, kunnen maken.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk.............Jouw Genot.........

mastery
Onvoorwaardelijke Liefde is De Universele Taal.
meditatie als spirituele voeding
Meditatie is de manier om je gedachten tot stilstand te brengen. Alleen in die stilte vinden wij werkelijke rust en vrede en kunnen wij opgaan in de eenheid.
eenheid
Het is door de energetische trilling dat alles met alles in verbinding staat.
straling van voedsel
Het energetisch veld van voedsel. Gestoomde en rauwe broccoli. Ons lichaam herkent en trilt mee met de elektromagnetische velden van natuurlijke produkten. Daarom versterkt het ons energetische en fysieke lichaam.
Web Design
* Online