Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
De Helper
Type 2: De Helper
De Romanticus
Type 4: De Romanticus
De Loyalist
Type 6: De Loyalist

Enneagram

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat negen betekent en grammos, dat iets wat geschreven of getekend is betekent. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig ster.
Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Dat zijn de enneagram typen.

Enneagram

Uitgangspunten

De typering van elk van de negen modellen geeft een beschrijving van behoeftes, aannames, (positieve en minder positieve) drijfveren en overtuigingen, om situaties in het leven aan te kunnen. Jouw type bepaalt in belangrijke mate de bril die jij op zet om problemen te zien. Dit zou jij kunnen zien als negen verschillende brillen waardoor jij naar eenzelfde werkelijkheid zou kunnen kijken. Vaak als mensen het niet eens zijn, kijken zij door een andere bril en zien daardoor andere mogelijkheden.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen beter te begrijpen. In het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om persoonlijke groei te vinden.

De 9 Types zijn:

Type 1 De Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel.
Type 2 De Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend
Type 3 De Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht.
Type 4 De Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig.
Type 5 De Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk.
Type 6 De Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal.
Type 7 De Avonturier: energiek, levendig en optimistisch.
Type 8 De Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend.
Type 9 De Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend.

De negen types verhouden zich in een gestructureerde wijze tot elkaar. Als iemand ontspannen en effectief is (in veilige omstandigheden) neemt hij de goede eigenschappen van een bepaald ander type over (in het plaatje tegen de pijl in) en als iemand juist gespannen is (in stressvolle omstandigheden) neemt hij de slechte eigenschappen van weer een ander type over (met de pijl mee).
Door een Vragenlijst/Test in te vullen bepalen wij jouw Persoonlijkheid type en hoe jij je voelt en reageert op jouw omgeving in de diverse situaties en omstandigheden. Door deze bewustwording kun jij als jij dat wil veranderen en groeien.

Wij raden jou ook aan om altijd eerst onze (gratis) Persoonlijkheidstest te doen. Verder kunnen er, in overleg, nog andere testen worden gedaan op basis waarvan wij indien gewenst een ontwikkelplan, samen met jou, kunnen maken.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk.............Jouw Genot.........


De Perfectionist
Type 1: De Perfectionist
De Presteerder
Type 3: De Presteerder
De Waarnemer
Type 5: De Waarnemer
De Avonturier
Type 7: De Avonturier
De Baas
Type 8: De Baas
De Vredesstichter
Type 9: De Vredestichter

Web Design
* Online