Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
Torusveld
Alles is energie. Creatie volgt het patroon van de Torus, in de vorm van energie velden, die elkaar beïnvloeden: het oude afbreken om het nieuwe te creëren.

Wie zijn wij

Vanuit onze eigen persoonlijke ervaring en groei hebben wij het Centrum voor Spirituele Ontwikkeling opgezet en verder invulling gegeven.
De crisissen die we heden ten dage meemaken zijn de voorbode van een spirituele ontwikkeling die vervolgens ook een brede maatschappelijke verschuiving teweeg zal gaan brengen.
De materialistische / dualistische levenshouding vanuit het Ego (uit het Ram tijdperk) ebt weg om over te gaan in de volledige geestelijke expressie en gevoelens (van het Vissen tijdperk) waar verantwoordelijkheid en bewustzijn voorop staan. Nu staan wij op de drempel van het Waterman tijdperk waar wij gaan groeien naar éénheid met alles wat leeft (Aarde, Dier, Mens en het Universum) en onze eigen Goddelijkheid kunnen gaan ontdekken.
Een ieder kan zelf kiezen in welke mate hij hierin gaat participeren en een energie shift wil teweeg brengen van het Hoofd (het Ego) naar het Hart (de Ziel).
Daarom vinden wij het nodig om vanuit onze spirituele visie een oplossing te creëren die niet ingegeven wordt door economie, geld of ego maar door het hart en de Liefde: "Spiritualiteit is er voor iedereen" (niet uitsluitend voor elite groepen of zij die het kunnen betalen).
Hiermee (co)creëren wij mee aan een nieuwe wereld vol wonderen van Liefde, vrede en overvloed met geluk en genot voor iedereen.

kaarsvlam


Ons LiefdesLicht is als een kaars die eeuwig zal branden


Er zijn uitsluitend twee wegen om jouw leven te leven
De ene is leven alsof er geen wonderen bestaan
De andere is leven alsof alles een wonder is.

~Albert Einstein~


verbondenheid
Begrijpen en weten wie we zijn brengt onszelf tot het besef dat wij allen één zijn. Je bewust met de ander verbinden, elkaars handen vast houdend, brengt een harmonie tot stand met de energie van het één-zijn.


Raquel Fynn
Raquel Fynn


Gerard Janssen
Gerard Janssen

* Online