Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
universal love
Liefde is de bron van leven. Liefde laat jouw energetische lichamen stralen. Zodat jouw fysieke lichaam geheeld wordt.
zorgen stress
Je hoeft het niet alleen te doen: er is altijd hulp!!
menselijke energievelden
Alles heeft een energie veld. Daarmee is alles met alles in verbinding, dus alles is één.

Spirituele Vitaliteit

Onze Lichamen

In het dagelijkse leven identificeren wij ons vaak met ons fysieke lichaam, maar wij weten dat wij veel meer zijn dan dat. Ons spiritueel energetisch lichaam is ons werkelijke "zijn", daar worden wij ons steeds meer van bewust.
In feite zijn wij een bewustzijn dat gebruik maakt van een fysiek lichaam om op die manier zielservaringen op te kunnen doen in de fysieke werkelijkheid.
Ons lichaam heeft voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen en om vitaal te blijven, dat weten wij allemaal. Maar naast ons fysiek lichaam hebben we ook nog de beschikking over een aantal andere lichamen. Samen vormen die onze aura. Ook deze lichamen hebben behoefte aan goede vitaliteit.

Het meest subtiele lichaam waarover we beschikken is het causale lichaam dat de basis is voor ons zielsbewustzijn. Hierin worden al onze levenslessen verzameld. Wij kunnen ons alleen bewust worden van onze Ziel en vanuit dit bewustzijn gaan leven wanneer ons causale lichaam krachtig genoeg is. Dat wil zeggen, wanneer wij in opeenvolgende levens voldoende levenservaringen hebben verzameld.
Verder beschikken wij nog over een emotioneel lichaam en een mentaal lichaam.

Vitale bewustzijnsontwikkeling

In ons bewustzijn kunnen wij verschillende aspecten onderscheiden. Zo kennen wij lichamelijke ervaringen zoals, bijvoorbeeld honger, dorst of pijn, deze zijn allen gekoppeld aan ons fysiek lichaam. Daarnaast hebben wij emoties en gedachten en tenslotte ook nog ervaringen op zielsniveau.
Vitale bewustzijnsontwikkeling houdt in, dat wij een steeds subtieler bewustzijn ontwikkelen. Het is daarvoor wel vereist dat onze lichamen steeds meer geavanceerdere instrumenten worden om dat verfijnde bewustzijn ook mogelijk te maken. Dit kunnen we bereiken door de vitale "geestelijke" voeding en een juist dieet.
Om deze groei mogelijk te maken kunnen wij ook een aantal transformaties ondergaan, deze zijn:

 1. Van onbewust naar bewust, of te wel van angst en verdringen naar reflectie en bezinning: "de schuld ligt nooit bij de ander".
 2. Van de buiten wereld naar de innerlijke geest. "Waarom gebeurt dit mij", geen slachtoffer meer zijn van het "nood"–"lot": een (oor) sprong naar de innerlijke wereld.
 3. Letten op toevalligheden en de betekenis ervan. Voortekenen worden "weer"-spiegeld in de uiterlijke wereld. Bewust participeren in de werkelijkheid: de innerlijke wereld wordt in de uiterlijke wereld "weer" – spiegeld.
 4. Bevrijding van de innerlijke belast en de goede ondervindingen aantrekken. Het lot veranderen door aanpassing of afleren en openstaan voor transformatie, bijvoorbeeld door de Heel Je Zelf therapie en de Ken Je Zelf Internet Workshop.
 5. Vertrouwen op de Ziel en jou laten leiden door jouw intuïtie, door contact met jouw Ziel, jouw Gidsen en jouw Geleidegidsen. Zelf jouw toevalligheden creëren
 6. Door meditatie voortdurend in contact staan met jouw Hogere Zelf creëer jij eenheid en harmonie in jouw innerlijke en uiterlijke wereld. Jouw voorstellingen toepassen in de uiterlijke wereld : "de Hemel op aarde creëren".
 7. Besef dat wij allen deel uitmaken van een groter geheel: "In Lak'ech: jij bent een andere ik, ik ben jij en jij bent ik". Weten "wat" en "hoe" en "waarom" jij iets doet terwijl jij het doet in het eeuwige NU.

Deze transformaties kan jij gemakkelijker accepteren als jij van een aantal inzichten uit gaat:

 1. Wees kritisch, maar leer wel goed te luisteren naar de ander en te horen wat hij zegt.
 2. Wees zelf ook onberispelijk in jouw woordgebruik, wees altijd duidelijk.
 3. Vat niets persoonlijk op wat de ander zegt of doet, de ander doet dat vanuit zijn wereld, niet de jouwe.
 4. Ga niet uit van veronderstelling. Denk niet "wat als", want dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren en is daarmee negatieve energie en dus verspilling van goede energie.
 5. Geef altijd 100%, wat jij ook doet. Ook als je het eens niet zo "ziet zitten" blijf jou beste geven. Positieve energie gaat nooit verloren. Het versterkt jouw Hogere Zelf.

Het Verstand (Ego) is een huis vol vragen
Het Hart is een bibliotheek met de antwoorden

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk.............Jouw Genot.........

Meditatie

10 seconde Meditatie

Ik adem in en zeg:
"Ik geloof"
Ik adem uit en zeg:
"Ik vertrouw"

harmonie
Ons holografisch bestaan geeft ons het gevoel van thuis komen. Het ene in het vele, en het vele in het ene.
onvoorwaardelijke liefde
Liefde....voeding voor de ziel,
spirituele vitaliteit
"Aardige" Spiritualiteit
Web Design
* Online