Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
helderzien
Het innerlijke zien, oprecht, de verbinding hart, derde oog en het hogere.
helderziend en akasha veld
Als in een boek , over de totale ontwikkeling van jouw Ziel, lezen wij de informatie van jouw Ziel in de Akasha Kronieken.

Reading

Bij een reading maken wij contact met de energieën van het Hogere Zelf, mede vanuit de Akasha Kronieken (Het Veld) en krijgen daardoor een goed beeld van jouw wezensniveau en jouw zielsniveau.
Deze energie wordt gelezen en omschreven met als doel om meer inzicht te verkrijgen in jouw functioneren en wat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. In het bijzonder kijken we naar de oorzaken van problemen die zich voordoen.
Je kunt dus ook van te voren een, voor jou, belangrijke vraag op dit gebied stellen die dan tijdens de reading meegenomen zal worden.

De Reading gebeurt op drie niveaus:

Het niveau van de Roos of de roos reading:

Bij de roos reading,worden middels het symbool van een roos, de verschillende aspecten van jouw huidige bestaan en jouw omgeving, die van invloed zijn op jouw functioneren gelezen.
Er wordt een totaalbeeld omschreven vanaf de wortels (jouw verankering in de realiteit en jouw stabiliteit), van de stengel(s) (jouw levenshouding en jouw ervaringen), van de bloem (jouw ontplooiingsmogelijkheden en groei) en van de zon (jouw wezenskenmerk).

De Aura reading:

Hierin staat jouw persoonlijke en jouw belevingsproces centraal. Hoe "turbulent" is jouw leven, hoe verwerk jij dit via jouw denken, welke zijn jouw emoties en hoe beïnvloeden die jouw gedrag, en wat voor uitwerking heeft dit op fysiek niveau.

De Chakra reading:

Bij chakra reading worden de zeven chakra's apart bekeken. Thema's hierbij kunnen zijn hoe je in het leven staat, voel jij je zeker of onzeker, hoe zit het met jouw emoties en jouw (zelf)vertrouwen, hoe staat jouw persoonlijkheid en ego erbij, hoe zit het met jouw liefdes, relaties en jouw gevoelswereld, hoe communiceer jij, hoe zit het met jouw intuïtie, hoe zit het met jouw inzichten en helderheid en tenslotte hoe zit het met jouw spirituele verankering met het Hogere. Er wordt vooral gekeken naar de balans en de eventuele blokkades.

Een reading heeft een hele diepe en reinigende werking. Ook onbewust kan er, zeker op termijn, veel in gang gezet worden. De effecten kunnen lang merkbaar zijn.

Wil jij ook meer inzicht in jouw blokkades, maar vooral ook in jouw groei en mogelijkheden? Vraag dan een reading bij ons aan!

Een reading duurt ongeveer een à anderhalf uur en kan bij jou, bij ons of op afstand ( met een foto) worden gedaan.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk.............Jouw Genot.........

Elke dag een nieuw begin, elke dag een nieuwe intentie. Klik op de afbeelding hierboven om de intentie van vandaag te zien.

chakra's healing
De energieën van de chakra's worden onderzocht en geduid.
chakra's healing
De energieën de Aura worden gelezen en geduid.
Web Design
* Online