Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling

Nieuwsbrief Liefdeslicht

NIEUW
Chakra' s Geluidmeditaties
Kundalini verlichting
Spieren en Gewrichten
Menselijk lichaam met al zijn spieren en gewrichten
zenuwbanen en organen
De zenuwbanen beïnvloeden de werking van onze organen

Kinesiologie

Kinesiologie betekent letterlijk "leer van de bewegingen".
De Kinesiologie is een methode waar het Oosten het Westen ontmoet en die het beste van die twee werelden combineert. Er wordt zowel naar de spieren gekeken als naar het Chinese Vijf Elementen model. Door deze combinatie is het mogelijk het totaal te gaan zien en hoe de betreffende onderdelen van invloed op elkaar zijn. Aan de ene kant de alopatische pijnen en aan de andere kant de holistische meridianen en energie stromen.

Kinesiologie werkt in eerste instantie met spiertesten om te kijken waar de balans in het lichaam verstoord is. Deze testen hebben zowel betrekking op ons fysieke lichaam als op onze geest cq (onder) bewustzijn.
Ten tweede werkt Kinesiologie met energie: zonder energie is er geen beweging mogelijk. Deze energie is onze Levenskracht. Deze moet vrij kunnen stromen door alle cellen in ons lichaam. Als de energie in een cel niet goed stroomt dan kan deze cel haar werk niet goed doen en dat leidt onherroepelijk tot klachten.

Kinesiologie heeft tot doel met ons lichaamseigen zelfherstellend vermogen de energie te herstellen en te activeren zodat het lichaam weer optimaal kan functioneren.

De spiertests

Voor het toepassen van de spiertesten zijn er verschillende methodes, o.a. de Armtest en de O-Ring test. Met deze manier van werken is het mogelijk heel gedetailleerd het probleem op te zoeken, tot op het niveau van bijvoorbeeld een wervel, hormoon of bepaalde emoties.
Vaak passen wij als een soort second opinion ook nog een pendeltest toe.
Klik voor meer informatie over de 0-ring test en over de arm test.

De Energie

Ons lichaam is eigenlijk één grote magneet. Iedere cel heeft een + en – pool waartussen een elektrische stroom loopt. Als dit magnetisme ergens in het lichaam verandert, kan dit tot klachten leiden.
Iedereen kent wel de beroemde vergelijking van Einstein: E = mc2. Deze vergelijking betekent dat energie gelijk is aan massa. Je kunt ook zeggen dat alle massa dus uit energie bestaat. Alles heeft zo een eigen energiefrequentie.

De Levenskracht

Onze levenskracht zorgt voor orde in onze systemen en herbouwt en vernieuwt onophoudelijk onze cellen. Als deze energie ergens verandert, noemen we dat stress. We kunnen drie soorten stress onderscheiden: fysieke stress, psychische stress en/of chemische stress. Deze soorten stress kan jij zien als een soort driehoek van de gezondheid. Een verstoring op de ene zijde beïvloedt de andere zijden van de driehoek.

Soorten stress:

Psyche: Alle emotionele aspecten en hoe deze emoties en stress invloed hebben op ons "zijn".

Fysiek: Het skelet, spieren en organen. Zwaktes en of verkramping hebben invloed op onze energie en onze houding.

Chemie: Heeft betrekking op wat we eten, drinken en inademen en hoe ons lichaam dat verwerkt. Bijvoorbeeld spijsvertering, hormonen en het immuunsysteem.

In de Kinesiologie wordt geen gebruik gemaakt van fysieke ingrepen of medicijnen. Kinesiologie is een heel zachte methode. Er wordt gewerkt met zachte druk.
Klachten die met kinesiologie te behandelen zijn, zijn zeer uiteenlopend:

  • Emotionele blokkades
  • Gedragsproblemen
  • Leerproblemen
  • Allergieën en intoleranties
  • Fysieke klachten
    • (Recent onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de Nederlanders last heeft van spier- en gewrichtspijnen)
      Klik hier voor meer informatie.

Het is zaak om je eerst bewust te worden van datgene waar jij onbewust onbekwaam in bent. Dit is vaak een situatie of voorval die jij niet "aan" kon of wilde en daardoor weg hebt gestopt in jouw onderbewuste. Zo van als dit gevoel, deze emotie weer opkomt dan ontken ik hem of vlucht ik er voor. Dat kan leiden tot gedrag waar je zegt dat jij iets wel zou willen (bewust), maar dat jouw onbewust dit toch tegen houdt (onbekwaam). Dan kan jij jou daar bewust van maken om via die bewuste bekwaamheid uiteindelijk onbewust bekwaam worden en de cirkel is rond.

Wij raden jou ook aan om altijd eerst onze (gratis) Persoonlijkheidstest te doen. Verder kunnen er, in overleg, nog andere testen worden gedaan op basis waarvan wij indien gewenst een ontwikkelplan, samen met jou, kunnen maken.

Jouw Tijd..............Jouw Pad................Jouw Keuze........

Jouw Liefde..........Jouw Geluk.............Jouw Genot.........


zenuwsynapsen
Onbewuste energieoverdracht van emoties door de synapsen
Kinesiologie
De armtest
Ijsberg bewust-onbewust
Het topje van de ijsberg is jouw bewustzijn, de rest is dus jouw on(der)bewustzijn

Web Design
* Online