Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling


Alles over de Lever

vooraanzicht van de lever

Algemeen

De lever is een donker rood orgaan en is een van de belangrijkste organen van het menselijk lichaam. Hij is zo belangrijk dat wij zonder niet kunnen leven. Meestal voelen we niet meteen wanneer er iets mis mee is. Vaak wordt een zwaar leverprobleem pas opgemerkt wanneer het te laat is. Daarom is het goed om op een aantal zaken te letten om dit vitale orgaan een beetje te sparen. Want ook hier geldt: "beter voorkomen dan genezen" maar ook: "voeding is het beste medicijn".

Ligging van de lever

Ligging van de lever in het lichaam

De lever ligt rechts bovenaan in de buikholte achter de ribben en zit tot net onder het middenrif. Hij ligt bovenop de maag.
De lever is essentieel voor het menselijk lichaam omdat hij heel wat functies combineert. Ten eerste wordt in de lever een voorraad ijzer, vitaminen en glucose opgestapeld. Deze zorgen ervoor dat het lichaam weerstand ontwikkelt. Ten tweede vindt in de lever de productie van gal plaats. Deze gal is nodig voor het verteren van vetten. Ten derde zorgt de lever voor de synthese van essentiële eiwitten en enzymen ten behoeve van ons lichaam, de stofwisseling van geneesmiddelen en moleculen en de afbraak van schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld alcohol en pesticiden.

De anatomie van de lever

Opbouw van de lever

Er zijn twee verschillende bronnen die bloed naar de lever voeren:

 • Zuurstofrijk bloed stroomt uit de leverslagader.
 • Voedselrijke bloed stroomt vanaf de poortader.

De lever bestaat uit twee hoofdlobben, die beide bestaan uit 8 segmenten. De segmenten bestaan uit duizenden melkklieren. De melkklieren zijn verbonden met kleine kanalen die in verbinding staan met grotere kanalen en uiteindelijk vormen ze de gemeenschappelijke lever koker. De galweg transporteert gal van de levercellen naar de galblaas en vanaf de galblaas naar de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de dunne darm).

De functies van de lever

De lever regelt de meeste chemische reacties in het bloed en scheidt gal af. Gal helpt vet af te breken, ter voorbereiding voor de verdere vertering en opname. Al het bloed dat de maag en darmen verlaat gaat door de lever. De lever verwerkt dit bloed, breekt af, balanceert en creëert voedingsstoffen voor het lichaam. Het metaboliseert ook medicijnen in het bloed in vormen die gemakkelijker door het lichaam kunnen worden opgenomen. Vele vitale functies worden geïdentificeerd met de lever. Enkele van de meer bekende functies zijn:

 • De productie van gal, die helpt afval af te voeren en vetten af te breken in de dunne darm tijdens de spijsvertering
 • De productie van bepaalde eiwitten voor het bloedplasma
 • De productie van cholesterol en speciale eiwitten die helpen om de vetten door het lichaam te transporteren
 • Bewaart en geeft glucose af als dat nodig is
 • De verwerking van hemoglobine voor het ijzergehalte (de lever slaat het ijzer op)
 • Het omzetten van schadelijke ammoniak ureum (ureum is een van de eindproducten van eiwitmetabolisme dat wordt uitgescheiden in de urine)
 • Het zuiveren van het bloed van schadelijke stoffen o.a. afkomstig van medicijnen, pesticiden en giffen uit onze voeding
 • De regulering van eiwitten die van belang zijn voor de bloedstolling
 • Het voorkomen van infecties door het produceren van immuun factoren en het verwijderen van bacteriën uit de bloedbaan
 • Het opruimen van bilirubine (als er teveel opbouw van bilirubine plaats vindt dan worden de huid en de ogen geel)

Als de lever de schadelijke stoffen heeft afgebroken, worden deze uitgescheiden in de gal of het bloed. Het geproduceerde gal wordt in de dunnedarm geloosd als dat nodig is en verlaat het lichaam uiteindelijk via de ontlasting. Bloed bijproducten worden gefilterd door de nieren en verlaten het lichaam in de vorm van urine.
De hoofdfunctie van de lever is dus om gifstoffen te verwerken. Als de lever op zo'n 60% rendement draait, dan verlaten zo'n 40% aan onverwerkte toxines de lever en zweven rond in de bloedbaan, welk effect denkt jij dat heeft op jouw lichaam?

Leveraandoeningen

hepatitis
 • Hepatitis: leverontsteking, gewoonlijk veroorzaakt door virussen zoals hepatitis A, B en C. Hepatitis kan ook een niet-infectieuze oorzaak hebben, zoals teveel alcohol inname, alle (chemische) medicijnen, allergische reacties of obesitas.
 • Lever Cirrose: Lange termijn schade aan de lever door welke oorzaak dan ook kan leiden tot blijvende littekens, cirrose genaamd. De lever kan dan niet zo goed meer functioneren.
 • Leverkanker: De meest voorkomende vorm van leverkanker, hepatocellulair carcinoom, treedt bijna altijd op nadat cirrose is ontstaan.
 • Lever falen: heeft vele oorzaken, waaronder infectie, genetische ziekten, en overmatig alcoholgebruik.
 • Ascites: Als resultaat van de cirrose, lekt de lever vloeistof (ascites) in de buik, die op zwelt en zwaarder wordt.
 • Galstenen: Als een galsteen vast komt te zitten en gal aftapt van de lever, kan dit tot hepatitis en galweg infectie (cholangitis) leiden.
 • Hemochromatosis: laat ijzer afzetten in de lever en deze kan hierdoor beschadigd worden. Het ijzer kan ook op meerdere plaatsen in het lichaam afgezet worden, waardoor er zich vele andere gezondheidsproblemen kunnen voortdoen.
 • Primair scleroserende cholangitis: een zeldzame ziekte met onbekende oorzaak, primair scleroserende cholangitis veroorzaakt ontsteking en littekenvorming in de galwegen en in de lever.
 • Primaire gal cirrose: deze zeldzame aandoening vernietigd de galwegen in de lever (een onduidelijk en langzaam proces)... Permanente lever littekens (cirrose) gaan zich zo uiteindelijk ontwikkelen.

De Lever spiritueel bezien

De lever als "materiële" ziel. De ziel of geest van de lever is misschien niet direct een "medisch erkend" orgaan, maar het heeft wel ingrijpende gevolgen voor ons algeheel welzijn. Steeds als we moedeloos worden, onszelf veroordelen, of op een andere manier ziele "ziek" zijn kunnen we een medelevende reactie van dit inwendige orgaan verwachten, die dan hetzelfde werk voor het lichaam doet dan de ziel doet voor het hele Zelf.
De lever is het die het lichaam zuivert en de voedingsstoffen in onze bloedbaan brengt voor toekomstig gebruik. Onevenwichtigheden van de ziel of geest kunnen leiden tot bloed onzuiverheden, verharding of ontstekingen van de lever en andere potentieel levensbedreigende aandoeningen. De holistische aanbeveling is om geestelijk jouw "huis" te reiniging; en de gebieden van zelfoordeel, schuld, schaamte of andere spirituele crises op te lossen.
"Er is een sterk verband tussen (over)geërfde oordelen, angsten en zonden, meestal van religieuze aard die vaak onderdeel uit maken van lever gerelateerde aandoeningen. Het wordt ook wel verzet tegen de werkelijke veranderingen genoemd"

De Lever in de Chinese geneeskunde

De lever wordt gezien als het kantoor van de generaal van het leger. De beoordeling van de omstandigheden en het ontwikkelen van de plannen komt daar uit voort.
De generaal is er voor de verdediging van het leven; de aard van de lever is een actief verende spons, een soort assertieve macht. Het is het vermogen om plannen te maken en ze in actie om te zetten. Dit vereist visie en steeds weer evaluatie van de huidige situatie en een inschatting over het verloop van een goed fysiek, emotioneel en sociaal leven. Als de generaal in vrede hetzelfde handelt als in oorlog, zou dat een ramp betekenen!
De lever is verantwoordelijk voor de vrijwillige bewegingen van het sociaal wezen, het moduleren van betrokkenheid en zelfbeheersing al naar gelang de omstandigheden.
Van de lever wordt gezegd dat hij bloed opslaat en het weer vrijgeeft om te kunnen bewegen. Dit is de algemene inzet van zijn troepen, het aanpassen en het reguleren van de activiteiten van het leger in alle voorkomende gevallen, in vrede en in oorlog, in activiteit en in rust.
Zo zien we waarom de lever ook de spieren en pezen activiteit regelt in hun functie van contractie en extensie. Hij is verantwoordelijk voor de willekeurige beweging van de spieren, spannen en ontspannen als het nodig is. De gespierde capaciteit uitbreiden heeft geen betrekking op de inhoud van de spieren of pezen, maar op de dynamische, functionele verbindingen tussen het vlees en de botten.
De lever herbergt het "Hun", dat de geest vertegenwoordigd, die de mens de kwaliteit van de individualiteit schenkt. "Hun" vertegenwoordigt het "geven van beelden": het heeft alles te maken met creativiteit en visie. Bij de dood, verlaat Hun het lichaam weer, waarbij het de natuurlijke levensloop van hout volgt en nog enige tijd blijft bestaan.
"Hun" vertegenwoordigt dat aspect van het individu dat zelfbewust is en zich bezighoudt met de grenzen tussen het Zelf en anderen en met het beoordelen van situaties om zo mogelijk harmonieuze en sociaal passende maatregelen te nemen.
De lever zorgt voor de vlotte doorstroming van Qi, die verantwoordelijk is voor de harmonieuze beweging van stoffen in het lichaam, door het wegnemen van obstakels zodat hij het mogelijk maakt om de Qi overal in het lichaam te verspreiden. Leverpathologie manifesteert zich als obstructie of stagnerende toevoer van de Qi, waaronder eventueel ongelijke, onregelmatige emoties en onhandig sociaal gedrag.
Net zoals de lever de Qi reguleert, reguleert het ook de emoties in het algemeen. Wat belangrijk is, is niet welke emotie ervaren wordt - emoties zijn tenslotte niets meer dan uitingen van Qi en er zullen zeker momenten zijn waarop woede, vreugde, angst of verdriet passend is - maar dat de emoties niet geblokkeerd of onderdrukt moeten worden in "het vrije verkeer". De essentie van de lever is flexibiliteit en zijn vermogen om te veranderen en zich aan te passen. Hier komt ook het spreekwoord voort: "Iets op de lever hebben".
De lever regeert over de ogen en het gezichtsvermogen, zowel fysiek als visualisaties - hetgeen weer een ander aspect is van de capaciteit om situaties "goed" te kunnen beoordelen door nauwkeurige waarneming en "nieuwheid" te creëren door middel van de vernietiging van de oude vaste patronen, de verwachtingen en de verbeelding. Dat maakt het mogelijk dat jij ook vanaf de buitenkant een correct beeld kunt krijgen, om zo de dingen beter te begrijpen.
Wij willen ook nog wel het nodige over preventie vertellen, door middel van Voeding (altijd het beste "medicijn") en over het effect van beweging (o.a. Yoga) op de lever. Tenslotte willen wij detoxen ook onder de loep nemen of dat überhaupt zin heeft en hoe we dat dan zouden kunnen doen.
Daarover meer in een volgend artikel(en).Als jij nog vragen hebt of jij wil reageren dan ben jij van harte welkom om een reactie te sturen. Klik dan HIER


Web Design
* Online