Centrum voor Spirituele Ontwikkeling
Sitemap

Alles over Orbs

orbs

Orb is een Engels woord en het betekent schijf of (licht) bol. Het is een optisch verschijnsel dat zich, bij sommigen van ons, voordoet bij het maken van foto's en zelf op video's is het ook vastgelegd. Je ziet dan cirkelvormige witte of gekleurde doorzichtige bollen.
De eenvoudigste verklaring is dat het gewoon stof of waterdeeltjes zijn die vrij door de lucht zweven, waarop het licht weerkaatst. We kennen ze allemaal wel als er felle zonnestraal in een kamer binnenvalt en dat wij dan in die straal allerlei stofdeeltjes zien dansen.
Echter stof, zand, water, suiker en zout deeltjes, hebben zoals alles een geheel eigen structuur. Als wij dan de structuur van een orb vergelijken met die van een van deze deeltjes, dan kunnen wij echter maar één conclusie trekken. Inderdaad...twee totaal verschillende patronen, waarmee dus als bewezen kan worden beschouwd dat een Orb geen stof of ander deeltje voor of op de lens is, zoals sommige sceptici blijven volhouden. Helaas kunne zij niet onderbouwen waarom ze gelijk zouden hebben.
Zelfs professionele fotografen kennen het fenomeen van orbs. Dus iedereen is vrij om te geloven wat hij wil.

Hieronder een viertal foto's van een stofdeeltje, een watermolecuul, een ijskristal, en stuifmeelkorrels, om te laten zien dat zij een geheel ander patroon vertonen.

Deeltjes die in de lucht kunnen zweven

Wat zijn orbs eigenlijk

Orb op een oude foto

In ieder geval zijn orbs een vorm van, direct of indirect, waarneembare energie. Het is ook niet iets dat de laatste tijd pas zichtbaar is geworden op oude foto's komen ze al vaker voor. Zo zie je op deze foto uit de 19de eeuw een orb tussen de laarzen van deze man.
Ook de energie van een overleden persoon of dier kan soms worden waargenomen op een foto.
Mogelijk heb jij zelf ook wel eens een of meerdere Orbs gezien en dan zal jij je zeker afgevraagd hebben wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn? Het zoeken naar een verklaring gaat dan verder dan een of meerdere stofdeeltjes voor de lens. Je wil hier wel meer van weten. Wat is dat eigenlijk wat ik nu zie? Wat betekent het? Ben jij je er dan ook al van bewust dat iedere kleur ook nog eens zijn eigen betekenis heeft?
Het hierna volgende artikel is gebaseerd op onderzoeksmateriaal, dat wij hebben verzameld om meer inzicht in dit onderwerp te krijgen.

De orb kleuren theorie

Alles in het universum bestaat uit energie die in zijn eigen tempo of frequentie vibreert. Ook ons zicht is een visuele interpretatie van trillingen, die wij waarnemen. Net zoals horen, voelen, enz.: alles is vibratie/trilling/frequentie!!!
Elke kleur op het zichtbare lichtspectrum trilt met een andere snelheid of frequentie. De individuele vibratie of de frequentie van elke kleur zet vaak aan tot een bepaalde emotie, stemming of staat van zijn en kan zo dus ook een bepaalde emotie, stemming of staat van zijn vertegenwoordigen. De coördinerende stemmingen en betekenis van de kleuren werden al heel lang geleden vastgelegd en deze informatie wordt over het algemeen ook als basis gebruikt voor de interpretatie van de betekenis van de kleuren van een orb.
De interpretatie van de betekenissen van kleuren betreft orbs die als bewuste, levende, sferische wezens worden ervaren. De onderstaande tabel is een compilatie van orb kleuren betekenissen.

Wat de verschillende kleuren van orbs betekenen?

Gekleurde Orbs

Orbs van licht, of energie orbs, duiken dus soms op foto's, video's op en kunnen zelfs in onze woonkamer, voor onze eigen ogen, voorbij drijven. Zij komen in alle vormen, maten en kleuren voor.
De meeste orbs zijn wit, maar sommige orbs zijn roze, paars, blauw, groen, enz., of zelfs veelkleurig.
Het meest voorkomend is dat deze lichtbollen een aura/straling hebben. Dus, dan kan een witte bol een blauwe aura hebben, of een roze orb kan een rode aura hebben, enzovoort. (Het is vrij ongewoon om grijze of zwarte orbs te zien, hoewel ze zeker wel bestaan.)
Alle levende wezens hebben aura's van verschillende kleuren die hun persoonlijkheid uitbeelden, hun geestelijke wereld, hun gezondheid, hun trauma's, enz. Ervan uitgaande dat de kleine drijvende (licht)sferen bewustzijns- of levende sferen zijn, kan het dan ook mogelijk zijn dat orb kleuren en hun aura kleuren, ook de persoonlijkheid van de entiteit, emotionele toestand, intentie, evenals de algemene spirituele hiërarchie, enz. weergeeft? Vele deskundigen geloven van wel!!

Orb kaarten

Kaart Orbs kleuren

Deze geven een gecompileerde consensus van verschillende kleuren interpretaties. Hoewel ze over het algemeen juist zijn, is aanvullend onderzoek nodig om hun betekenis te verifiëren. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat iedere kleur open staat voor interpretatie (net zoals bij de kleuren van de chakra's, die ook soms bij mensen ook kan variëren).

Kan iedereen een Orb fotograferen?

Neen, daar moeten wij vreemd genoeg een bepaalde energie voor hebben. Dat jij ze nu niet kan fotograferen, wil niet zeggen dat dat ook altijd zo zal blijven. Daarbij komt dat een orb zich beweegt, soms langzaam, maar soms ook heel snel. Het kan ook zo zijn dat ze er op een bepaald moment gewoon niet zijn.Als jij nog vragen hebt of jij wil reageren dan ben jij van harte welkom om een reactie te sturen. Klik dan HIER

* Online